Reklamacje i wymiany

Zwrot i wymiana

Tryb postępowania reklamacyjnego oraz wymiana towaru

 1. W terminie 14 dni od dnia zakupu Użytkownik ma możliwość zwrotu zakupionych produktów, będąc uprawnionym do wymiany artykułu lub zwrotu pieniędzy.
 2. Produkt, który ma zostać zwrócony lub wymieniony, nie może być uszkodzony w związku z jego używaniem przez Użytkownika. Należy go zwrócić w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu ze wszystkimi dostarczonymi elementami. W przeciwnym wypadku wniosek reklamacyjny zostanie odrzucony lub rozpatrzony częściowo.
 3. W terminie 14 dni od odebrania przesyłki należy poinformować Sprzedawcę pisemnie o odstąpieniu od umowy (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie), a następnie w terminie 14 dni zwrócić produkt na adres:Global TrendLine, Magazyn przeładunkowy, ul. Drewniana 11/1, 30-556 Kraków; E-mail: [email protected] 
 4. W przypadku zwrotu pieniędzy należy wypełnić formularz, który znajduje się na stronie internetowej Sprzedającego pod następującym linkiem: https://bitly.su/ZWROT.Wypełniony oraz podpisany formularz należy przesłać wraz z zwracanym towarem na adres Sprzedawcy. Nadawca może wysłać oryginał lub kopię.
 5. W przypadku wymiany towaru należy wypełnić formularz, który znajduje się na stronie internetowej Sprzedającego pod następującym linkiem: http://bit.ly/EASY_SHOP_wymiana. Wypełniony oraz podpisany formularz należy przesłać wraz z zwracanym towarem na adres Sprzedającego. Nadawca może wysłać oryginał lub kopię.
 6. Do przesyłki należy dołączyć znakowy kod reklamacji, który zostanie przesłany mailowo po wypełnieniu formularza.
 7. Przesyłek, na których nie ma znakowego kodu reklamacji lub wymiany, nie jesteśmy w stanie zidentyfikować. Oznacza to, że wniosek o reklamację/wymianę nie zostanie rozpatrzony.
 8. Koszty wysyłki ponosi we własnym zakresie Nadawca.  Nadawca ma prawo dochodzić zwrotu poniesionych przez niego kosztów przesyłki od Sprzedającego, o ile wybrany przez niego sposób dostawy jest jednym z tańszych sposobów oferowanych na rynku usług dostawy. 
 9. W przypadku nieotrzymania odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od przekazania przesyłki, zwrot lub wymiana nie są możliwe.
 10. W terminie 10 dni roboczych od przyjęcia przez nas zwróconej przesyłki produkt zostanie wymieniony lub zostaną zwrócone pieniądze.

 

Reklamacja

 1. Jeśli otrzymany produkt nie funkcjonuje prawidłowo, istnieje możliwość skorzystania z gwarancji. Na wszystkie urządzenia elektroniczne przewidziana jest 12-miesięczna gwarancja
 2. Gwarancja nie jest ważna w przypadku:
 1. uszkodzeń fizycznych

b. zużycia spowodowanego użytkowaniem

 1. wad powstałych w wyniku nieprawidłowego, niewłaściwego i niedbałego użytkowania produktu
 2. Produkt należy zwrócić w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu ze wszystkimi dostarczonymi elementami.  W sytuacji, gdy produkt nie zostanie zwrócony w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu ze wszystkimi uprzednio dostarczonymi elementami, Sprzedający ma prawo odrzucić lub częściowo rozpatrzyć wniosek reklamacyjny. 
 3. W przypadku reklamacji należy odesłać produkt na adres:Global TrendLine, Magazyn przeładunkowy, ul. Drewniana 11/1, 30-556 Kraków ; E-mail: [email protected]
 4. W przypadku reklamacji towaru należy wypełnić formularz, który znajduje się na stronie internetowej Sprzedającego pod następującym linkiem:  http://bit.ly/EASY_SHOP_wymiana
 5. Do przesyłki należy dołączyć znakowy kod reklamacji, który zostanie przesłany mailowo po wypełnieniu formularza. W sytuacji, gdy na przesyłce nie znajduje się znakowy kod reklamacji utrudnione zostanie zidentyfikowanie towaru przez Sprzedającego, co może przyczynić się do braku pozytywnego rozpatrzenia wniosku reklamacyjnego. 
 6. Koszty wysyłki ponosi nadawca. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania przesyłek pobraniowych. 
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 3 tygodni od momentu odesłania przesyłki zwrotnej. 

Odstąpienie od Umowy na dostawę Towaru

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy na dostawę Towaru bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 2. Użytkownik będący Konsumentem składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, wysyłając na adres e-mail: [email protected] treść oświadczenia zgodną ze wzorem wskazanym w załączniku nr 1 do Regulaminu lub przesyłając oświadczenie w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy. W przypadku złożenia oświadczenia w formie e-mail, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza na adres e-mail, z którego oświadczenie zostało przesłane, otrzymanie przedmiotowego oświadczenia.
 3. W razie wykonania prawa odstąpienia, umowa uważana jest za niezawartą. Jeżeli Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będącego wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Użytkownika będącego Konsumentem wszystkich otrzymanych przez Sprzedawcę w związku z zamówieniem Towaru płatności (w tym tytułem ceny oraz tytułem kosztów dostawy Towaru do Konsumenta, przy czym jeżeli Konsument zamawiając Towar wybrał inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę sposób dostawy, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wyłącznie równowartość kosztów dostawy najtańszego zaproponowanego przez Sprzedawcę sposobu). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu odesłania Towaru (w zależności, które z powyższych zdarzeń nastąpi jako pierwsze). Zwrot dokonany będzie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na inny sposób zwrotu.
 6. Użytkownik wykonujący prawo odstąpienia, zwraca Sprzedawcy Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wykonania prawa odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie Towaru na adres siedziby Sprzedawcy przed upływem terminu.
 7. Koszty zwrotu Towaru, jakie należy uiścić podmiotowi dostarczającemu Towar w celu odesłania Towaru do Sprzedawcy, ponosi Użytkownik wykonujący prawo odstąpienia od Umowy.
 8. Zwrot dokonany za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie odebrany przez Sprzedawcę (w takim wypadku Towar będzie uznany za niezwrócony).