Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

  1. TOŻSAMOŚĆ I INFORMACJE O ADMINISTRATORZE STRONY

Administratorem Twoich danych osobowych jest wyłącznie firma  Global Trendline Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  z siedzibą w kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat KRAKOWSKI, gmina Kraków

, miejsc. Kraków  KRS 0000778624

(zwany dalej „administratorem“).

 

Dane kontaktowe administratora są następujące: adress e-mail info.easy-shop.eu

 

 

  1. PRAWNA PRZYCZYNA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest to, że takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia umowy między użytkownikiem a administratorem, lub w celu wdrożenia środka zapobiegawczego przez administratora przed zawarciem takiej umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenie Europejskiego Parlamentu i rady 2016/679 o ochronie osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 /ES (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych).

 

  1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Celem przetwarzania danych osobowych jest umowa między nabywcą a sprzedającym lub w celu wdrożenia środków zapobiegawczych przed zawarciem takich umów lub świadczenie usług w ramach programu premiowego dla VIP-ów. Administrator strony obsługuje dane osobowe klientów bez ich zgody, w celu realizacji ich zleceń, umów, dostawy towarów oraz ewentualne do realizacji reklamacji, które są niezbędne dla administratora w szczególności do realizacji zobowiązań związanych z zawarciem umowy. Dla celów określonych w poprzednim akapicie, administrator przetwarza dane osobowe klientów, przedstawiając dane: nazwisko, adres, adres rozliczeniowy i adres wysyłki, adres email, numer telefonu, adres IP i cookies. Te dane osobowe przetwarzane są zarówno w celu spełnienia powyższych zobowiązań umownych, jak również do ochrony swoich praw na podstawie przepisów prawa i interesów administratora. Administrator nie ma automatycznego indywidualnego procesu decyzyjnego w rozumieniu art. 22 rozporządzenia.

 

Dane te wykorzystywane są również dla poprawy wygody klientów podczas zakupów, ulepszenia i dodawania nowych funkcji, zapewniając komfortowy przegląd zamówień, dostęp do informacji odnośnie zamówionego towaru według swoich potrzeb, na przykład w celu łatwiejszego przeprowadzenia procesu reklamacji. Zawiadomienie o dostępności towarów i pilnowaniu dostępności towaru wraz z korzystnymi cenami, które są powiązane z wcześniejszymi zakupami i zainteresowa­niami. Dane te wykorzystujemy do ulepszania naszych usług, obsługi klienta, oceny naszej działalności, dzięki czemu możemy podejmować właściwe decyzje w kontekście naszej działalności. Wszystko to sprawia, że na podstawie naszego uzasadnionego interesu w oparciu o swobodę przedsiębiorczości i potrzebę poprawy świadczenia usług z powodu potrzeby bycia lepszym w kontekście konkurencji. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony praw i interesów są te dane wykorzystywane w celu poprawienia jakości usług i sa one przetwarzane w anonimowej formie.

 

Używamy również danych do komunikowania się z Tobą i personalizowania Twoich wymagań. Staramy się również pomóc, jeśli zapomnisz wypełnić zamówienie i pozostawić towar w koszyku, abyśmy mogli Ci pomóc z powodzeniem dostarczyć żądane towary lub dowiedzieć się o aktualnym stanie twojego wniosku lub roszczenia. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie uzasadnionych interesów wymienionych w tym punkcie.

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o uzasadnione zainteresowanie w przypadku komunikacji biznesowej, która następuje po Twojej zakupach, rejestracji lub żądania do dostarczenia przez nas usług. Dotyczy to podobnych produkty, które kupiłeś lub zamówiłeś. Zawsze możesz odrzucić te komunikacjęi biznesową za pomocą linku dorezygnacji, który pojawia się w każdej takiej wiadomości e-mail. Możesz też skontaktować się bezpośrednio z naszą obsługą klienta. Jeśli nie będziesz chciał uczestniczyć z nami w komunikacji biznesowej, nie będziemy już używać Twojego e-mail do tych celów.

 

Zawsze masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w kontaktach na końcu tego dokumentu.

 

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I CZAS PRZECHOWYWANIA

Dostęp do danych osobowych klienta ma administrator wraz z odpowiednio przeszkolonymi i zapoznanymi z polityką prywatności danych jego pracownikami. Administrator obsługuje dane osobowe klientów, którzy dobrowolnie w związku z nawiązaniem współpracy w sprawie rozliczenia swoich zamówień oraz danych pochodzących z publicznie dostępnych rejestrów. Dane osobowe klienta będą przechowywane tak długo, jak długo istnieje powód do ich przechowywania i do których jest to dozwolone lub wymagane przez obowiązujące ustawodawstwo czeskie. Oznacza to, że dane osobowe będą przechowywane przez minimalny okres trwania stosunku umownego z sprzedawcą i kolejne cztery lata od rozwiązania umowy w przypadku sporów wynikających z realizacji poszczególnych zamówień klientów, lub innych powodów prawnych. Klient ma prawo wiedzieć, jakie dane osobowe odnoszące się do zakupów w e-sklepie są przetwarzane, zażądać kopii danych oraz ma prawo do przenoszenia danych wybrany przez siebie. Ponadto ma prawo do poprawiania nieprawidłowych danych osobowych oraz, w niektórych przypadkach, do wnioskowania o usunięcie danych osobowych (chyba że takie dane osobowe nie są już potrzebne dla działania wyżej wymienionego administratora). Dane osobowe klienta podlegają kontroli fizycznej, elektronicznej i proceduralnej w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub transmisją, utratą lub zniszczeniem. W przypadku obowiązku archiwizacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, dane o zamówieniach mogą być przechowywane przez 10 lat, na przykład dokumenty księgowe, faktury wystawione przez naszą firmę.

 

  1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

Administrator przekazuje dane osobowe organom nadzoru i innym organom państwowym, jeżeli obowiązek ten wynika z obowiązującej regulacji prawnej. Przetwarzanie danych osobowych klienta przez administratora może zostać wyznaczone przez tak zwaną osobę trzecią. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie odpowiedniej umowy, która zobowiązuje strony do tego samego poziomu ochrony danych osobowych przewidzianych przez administratora. Niektóre dane osobowe mogą być przekazywane do naszych dostawców do firm stowarzyszonych i przetwórców na podstawie realizacji zamówienia lub usług, firm transportowych w momencie dostarczenia towarów lub usług objętych umową, w tym o wycofaniu, oceniania ruch ui sprawność reklamy lub marketing bezpośredni, prawnikom, sądom w celu egzekwowania lub zawierania jakichkolwiek umów. Klient ma również prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń do przetwarzania danych osobowych, zarówno bezpośrednio do administratora, jak i do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  1. PRAWA PODMIOTU PRZETWARZANIA DANYCH

Zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie, masz prawo zażądać od administratora dostępu do twoich danych osobowych, prawa do korekty lub usunięcia Twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia twoich danych osobowych.

 

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało naruszone lub naruszone zostały przepisy, masz prawo złożyć skargę do organu nadzoru.

 

Nie jesteś zobowiązany do podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zawarcia i realizacji umowy, a bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej realizacja przez administratora.